Zdjęcie

BARANOWICZ, Jan

Kurtokowie: saga śląska.

Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1963.

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa