Zdjęcie

BAUMGARDTEN, Aleksander

Jeszcze nie rano.

Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1972.

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa