Zdjęcie

JAROŃ, Jan Nikodem

O nic nie proszę.

liryki powstańcze. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Bolesław Lubosz. Katowice : Wydaw. „Śląsk", 1981.

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa