Zdjęcie

Lata powstań i plebiscytu: 1918-1922

Śląsk w walce : antologia piśmiennictwa poświęconego walce ludu śląskiego w latach 1918-1945

wybór i oprac. Stanisław Wilczek. Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1975.

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa