Zdjęcie

LUTOWSKI, Jerzy

Wzgórze 35

sztuka w 4 aktach. Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1951.

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa