Zdjęcie

ŁAKOMY, Ludwik

Orlę z hetmańskiego gniazda.

kadet Karol Chodkiewicz. Warszawa : Wojsk. Inst. Nauk.-Oświat., 1938.

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa