Zdjęcie

MORCINEK, Gustaw

Mat Kurt Kraus.

Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1957.

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa