Zdjęcie

SIEKIERSKI, Albin

Ku górze nad rzeką.

Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1971.

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa