Przyłączenie Śląska do Polski

fragment tzw. taśm Skarbka-Malczewskiego

Najstarsza ocalała polska kronika filmowa dotycząca Górnego Śląska; uroczystości z czerwca 1922 r., m.in. podpisanie uroczystego aktu złączenia Górnego Śląska z Polską

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa