Zdjęcie

BP Tomasz Żak

Powstania Śląskie - różne czasy, różna pamięć

Konferencja naukowa pod hasłem „Uczestnicy - Pomniki - Rocznice"

„Badania nad powstaniami śląskimi nie są, jak by się wydawało, zamkniętą historią. Debata nad ich znaczeniem, jaka toczy się w tym roku, wskazuje, że tak nie jest. Warto pochylić nad różnymi kulturami pamięci nad tymi wydarzeniami" - takimi słowami Jerzy Gorzelik, członek Zarządu Województwa powitał młodzież uczestniczącą w dwudniowej konferencji naukowej w Sali Sejmu Śląskiego.

Spotkanie to próba pełnego ukazania pamięci o powstaniach śląskich - zarówno tej oficjalnej, na którą często starały się wpływać kolejne władze państwowe, jak i masowej, zachowanej we wspomnieniach uczestników powstań i ich potomków. W pierwszy dzień obrad uczestnicy spotkali się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Dzisiaj konferencja przeniosła się do Gmachu Sejmu Śląskiego.

Wykładowcy mówili o roli powstań w kształtowaniu pamięci zbiorowej. Pod lupą naukowców znalazły się takie zjawiska jak kształtowanie się mitów związanych z powstaniami, ich miejsce w kulturze oraz świadomości młodego pokolenia. Tematem wykładów była symbolika miejsc pamięci. Archiwum Państwowe w Katowicach przedstawiło swoje zasoby archiwalne związane z powstaniami.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy „Archiwum poświęcone pamięci o powstaniach". Na kilkunastu tablicach znalazły się reprodukcje zdjęć z wydarzeń upamiętniających powstania w ciągu minionych 90 lat oraz dokumentów.

Konferencję zorganizowały Archiwa Państwowe w Katowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Urząd Miasta Katowice.

2011-06-09
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa