Zdjęcie

BP Witold Trólka

Ku czci poległych

Uroczyste obchody 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego odbyły się dziś na Górze Św. Anny. Udział w nich wziął prezydent Polski, Bronisław Komorowski.

Po Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich ofiar bitwy o górę św. Anny uczestnicy przeszli pod pomnik Czynu Powstańczego.

„Spotykamy się w miejscu uświęconym i modlitwą i przelaną krwią. To tu, podczas III powstania śląskiego, w 1921 r. toczyły się najcięższe i najbardziej krwawe walki.”– mówił prezydent RP. W swoim przemówieniu podkreślał wielokrotnie, że walka była dramatem, która podzielił miasta, familoki, a często poszczególne śląskie rodziny. Cytując słowa Jana Pawła II „To miejsce, tak obficie zroszone krwią obu stron, winno stać się miejscem wzajemnych spotkań, skupienia i pojednania” przypomniał, że Polska i Śląsk to „ jedno ciało tej samej ojczyzny, że śląskość to polskość, a polskość tu to śląskość”. Bronisław Komorowski podkreślił, że należy o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy, jak mówił „partyjno-polityczne namiętności i polityczne kalkulacje doprowadziły do wypowiedzi przeciwstawiających śląskość polskości. Kiedy padły złe i bolesne słowa raniące wielu Ślązaków, zwłaszcza potomków powstańców śląskich.”

Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz podkreślił, że powstania śląskie to wyrazisty przykład niełatwych, skomplikowanych i najczęściej niezrozumiałych dla mieszkańców reszty Polski losów śląskiej ziemi. Przekonywał, że w dziejach ludzkości bywa tak, ze działania narodu przeplatają się z trudnymi, bolesnymi chwilami, których skutki przez długi czas dotkliwie wpływają na trwałość, jedność i kształt społeczeństwa. Dlatego, jak zaznaczał „trzeba nam powrócić do tego, co istotne, prawdziwe i niezmienne – do wartości, które są obecne w historii Polski od wieków i które zawsze okazywały się punktem odniesienia dla najważniejszych wydarzeń w skali całego narodu. Historia uczy nas, aby niepodległość kraju i wolność narodu cenić nad życie, a dobru obecnych i przyszłych pokoleń podporządkować wszelkie nasze decyzje i działania.”

Po przemówieniach zabrzmiał apel poległych, kwiaty złożyły oficjalne delegacje. Na zakończenie uroczystości wystąpiła m.in. orkiestra i chór Filharmonii Śląskiej, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz inne zespoły z województw opolskiego i śląskiego.

Przed południem w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego otwarta została zmodernizowana wystawa w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny. Wystawa prezentuje historię Śląska z perspektywy czasu powstań i plebiscytu. Można na niej obejrzeć m.in. sztandary, mundury, czy oryginalne dokumenty. Ważną rolę odgrywają multimedia, w tym archiwalne filmy.

Uroczystości, pod patronatem Prezydenta RP, zorganizowane zostały przez marszałków województw śląskiego - Adama Matusiewicza i opolskiego - Józefa Sebestę. Udział w nich wzięli m.in. ambasador RFN, parlamentarzyści, samorządowcy, radni Województwa Śląskiego na czele z przewodniczącym Bogusławem Śmigielskim. kombatanci, ludzie kultury i nauki, harcerze i mieszkańcy obu regionów.

2011-05-21
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa