Zdjęcie

UM Woźniki

Obchody 90. rocznicy III powstania w Pałacu Czarny Las

3 maja w pałacu w Czarnym Lesie odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone 90. rocznicy wybuchu powstania w 1921 roku.

Wykłady wygłosili historycy: dr Kazimierz Miroszewski oraz Bernard Szczech. Pierwszy z prelegentów swoje wystąpienie zatytułowane „Kto wygrał III powstanie?" zakończył konkluzją: „Militarnie powstanie pozostało nierozstrzygnięte, jednak w momencie przerwania walk w ofensywie była strona niemiecka. Strona polska zrealizowała swoje cele polityczne. Dla Górnoślązaków była to natomiast wojna domowa, a z tej nie wychodzi się zwycięsko". Bernard Szczech, który omawiał sytuację w powiecie lublinieckim, zaznaczył, że dla mieszkańców tej ziemi walki były tragedią, wprowadzały bowiem bolesne podziały.

Wykładom przysłuchiwał się m.in. Jerzy Gorzelik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Specjalny list do organizatorów i uczestników spotkania przesłał Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz. „Są dni kiedy czuję się szczególnie dumny z tego, że jestem Polakiem i Ślązakiem. Powstania Śląskie należą do najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, stanowiąc końcowy akord w procesie walk na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym. Dziś jako Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wspieram tych wszystkich, którzy walczą o podstawowe prawa człowieka na całym świecie. Jest to jednym z moich głównych celów" - napisał Buzek.

Pałac w Czarnym Lesie był w roku 1921 miejscem spotkania, na którym z udziałem Wojciecha Korfantego omawiano kwestię wszczęcia powstania. „Tą uroczystością chcemy przybliżyć tamte wydarzenia obecnym pokoleniom. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do pogłębienia wiedzy o historii Górnego Śląska - naszej małej ojczyzny" - tymi słowami przywitał gości burmistrz Alojzy Cichowski.

Uroczystość zorganizowana została przez Urząd Miejski w Woźnikach, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz Spółki ERA - właściciela Pałacu, zaś honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Podczas retrospekcyjnego spektaklu w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Lublińca odtworzony został moment podpisania odezwy przez Wojciecha Korfantego.

2011-05-03
Zdjęcie
Zdjęcie

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa