Zdjęcie

Konferencję otworzył członek Zarządu Jarzy Gorzelik / BP Tomasz Żak

O powstaniach w Sali Sejmu Śląskiego

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja naukowa "Powstania Śląskie w historii i kulturze"

Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów Roku Powstań Śląskich. Dyskusję moderował prof. UŚ Zygmunt Woźniczka, który przedstawił referat „Powstania Śląskie na tle innych powstań polskich w XIX i XX w.".  Podczas sesji omawiano m.in. kwestie sytuacji politycznej i gospodarczej okresu przed zrywem, charakterystykę armii powstańczej, a także reakcji Warszawy na powstania Górnoślązaków.

Wśród gości i prelegentów znaleźli się m.in. bp Tadeusz Szurman, senator Bronisław Korfanty, profesorowie Uniwersytetów Śląskiego, Opolskiego i Warszawskiego. Obecni także byli przedstawiciele organizacji kombatanckich, historycy i politolodzy, radni Sejmiku Śląskiego oraz młodzież szkolna.

Konferencję otworzył członek Zarządu Jerzy Gorzelik: „Powstania Śląskie jako jedne  nielicznych wydarzeń historycznych ciągle żyją w pamięci mieszkańców województwa. Należy pozytywnie ocenić fakt aktywnej dyskusji na temat dziejów naszego regionu. Mam nadzieję, że konferencja przysłuży się zapełnieniu wciąż istniejących luk badawczych".

2011-05-10
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa