Zdjęcie

BP Tomasz Żak

Wspólna sesja

Radni Sejmiku Województwa Opolskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego wspólnie uczcili 90. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego

W czasie uroczystych obrad radni obu Sejmików przyjęli „Rezolucję w sprawie uczczenia 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego", w której składają „hołd Powstańcom Śląskim z Wojciechem Korfantym na czele, którzy w dniach od 2 maja do 5 lipca 1921 roku walczyli o polskość Górnego Śląska, a ich wytrwałość i męstwo doprowadziło do zjednoczenia z państwem polskim. Niech pamięć o bohaterskich czynach Powstańców Śląskich będzie godnie uczczona przez mieszkańców Województwa Śląskiego."

Wspólną Sesję poprowadzili Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Bogusław Wierdak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. W czasie obrad prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka wystąpił z referatem „Górny Śląsk w granicach państwa polskiego w XX wieku - blaski i cienie". Prelekcję „Powstania Śląskie na tle polskich powstań narodowych" wygłosił prof. UO dr hab. Bogdan Cimała z Uniwersytetu Opolskiego.

Gościem wydarzenia był Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. „Województwa śląskie i opolskie to dwa spośród 271 regionów skupionych w Komitecie Regionów. Wielkim osiągnięciem wspólnoty europejskiej jest to, że na śląskiej ziemi mogą obecnie zgodnie mieszkać wszyscy ci, którzy nazywają się Polakami, Niemcami, Czechami czy Słowakami" - powiedział prof. Buzek.

Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz mówił o dyskusji toczącej się wokół tożsamości Śląska oraz znaczeniu zrywów powstańczych dla obecnego pokolenia. Otwartość w tej dyskusji, akcentowanie poczucia przynależności do Śląska w życiu publicznym to zdaniem marszałka przejaw dojrzałości obywatelskiej oraz dziedzictwo wielokulturowej tradycji. „Przykładem tego jest obecność w obu Sejmikach ugrupowań regionalnych. Pokazało to nową jakość w modelu politycznym na szczeblu regionalnym. Dało także nowy impuls do dalszej dyskusji o ważnych dla naszego kraju wyzwaniach związanych ze zwiększeniem uprawnień samorządów, większą samodzielnością regionów, a także rozwojem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Stało się także sygnałem do tego, by wreszcie mówić otwarcie, bez obaw, o trudnej historii Śląska" - mówił marszałek.

Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta podkreślił, że „trudno sobie obecnie wyobrazić funkcjonowanie odrodzonego państwa polskiego bez Śląska".

Podczas obrad radni Jerzy Gorzelik z Ruchu Autonomii Śląska wygłosił oświadczenie w sprawie projektu rezolucji. Jego zdaniem w przyjętym tekście brakuje refleksji nad dramatem podzielonego regionu. „Czy nie czas, by wznieść się ponad frontowe linie 1921 roku i pełna szacunku pamięcią objąć wszystkich, którzy w swym przekonaniu walczyli o lepszą przyszłość Górnego Śląska? Bez względu na to, w jakim państwie oczekiwali spełnienia swojej nadziei" - zaznaczają przedstawiciele RAŚ w Sejmiku.

We wrześniu ubiegłego roku Sejmiki Województwa Śląskiego i Opolskiego przyjęły uchwałę o ogłoszeniu roku 2011 rokiem Pamięci Powstań Śląskich. Centralne obchody 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, organizowane wspólnie zostały zaplanowane na dzień 21 maja 2011 r. na Górze św. Anny. Jednym z głównych punktów uroczystości będzie prawykonanie kompozycji nagrodzonej w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór poświęcony 90. rocznicy III Powstania Śląskiego. Przez najbliższe kilka miesięcy w województwie śląskim odbędą się wydarzenia artystyczne, konferencje oraz konkursy i gry miejskie. Na rynku wydawniczym pojawi się m.in. śpiewnik autorstwa prof. Adolfa Dygacza „Pieśni śląskie dla dzieci i młodzieży" oraz zestaw multimedialny dedykowany Wojciechowi Korfantemu.

2011-05-06
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa