Zdjęcie

Fot. Senat RP

Wystawa w Senacie RP

Dzisiaj marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie RP wystawę "W 90-lecie powstań śląskich. Powstańcza symbolika"

Została ona zorganizowana z inicjatywy Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego i jego przewodniczącego senatora Andrzeja Misiołka. Wystawę przygotowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Celem ekspozycji jest ukazanie znaczenia powstań śląskich jako ważnych wydarzeń polskiej historii, a także istotnych elementów zbiorowej pamięci narodowej. III powstanie śląskie, podobnie jak powstanie wielkopolskie, zakończyło się sukcesem. Na 9 planszach zaprezentowano odznaczenia państwowe, pamiątkowe odznaki formacji powstańczych i odznaki patriotyczne, nadawane uczestnikom powstań śląskich w II Rzeczypospolitej i w okresie powojennym, a także dokumenty potwierdzające ich nadanie. 

Kombatanckie mundury powstańców często zdobiły najwyższe odznaczenia państwowe: Order Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż i Medal Niepodległości. Na ekspozycji przedstawiono również odznaczenia ustanowione zarówno przed wojną, jak i po niej specjalnie dla uczestników powstań śląskich: Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Gwiazdę Górnośląską i Śląski Krzyż Powstańczy.

Wystawę uzupełniają wizerunki przedwojennych i współczesnych odznak pamiątkowych, nawiązujących do symboliki powstań śląskich, a także fotografie portretowe ich uczestników w mundurach wojskowych i kombatanckich z odznaczeniami. Zaprezentowano też mapki przedstawiające m.in. tereny objęte walkami czy plebiscyt. Na jednej z plansz umieszczono kalendarium historyczne 1919-1921 na Górnym Śląsku.

2011-04-27
Zdjęcie
Zdjęcie

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa