Zdjęcie

Senat pamięta o Powstaniach Śląskich

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

Czytamy w niej, że dzięki uczestnikom walk „po 60 latach niewoli, Śląsk wrócił do Macierzy, a polska mowa do szkół i urzędów"

Jak przypominają autorzy uchwały, w walkach uczestniczyło około 50 tysięcy powstańców. „Ich patriotyzm przejawiał się nie tylko w miłości do ojczyzny, ale i w kultywowaniu cech, które od zawsze przynależne były Ślązakom, takich jak: solidność, poszanowanie pracy, przywiązanie do rodziny i Kościoła" .

„Bezprzykładne męstwo i poświęcenie okupione w czasie zrywu powstańczego krwią wielu Ślązaków budzi nasz najwyższy podziw i szacunek" - napisali senatorowie. Zwracają też uwagę na ogromną rolę Kościoła w utrzymaniu polskości na Śląsku.

2011-04-14
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa