Rok Pamięci Powstań Śląskich

W tym roku mija 90 lat od wybuchu ostatniego z trzech Powstań Śląskich. Sejmik Województwa Śląskiego postanowił uczcić pamięć uczestników i ofiar tego największego zrywu powstańczego na Śląsku w XX wieku, ustanawiając rok 2011 Rokiem Pamięci Powstań Śląskich.

Zwracam się do Mieszkańców województwa śląskiego o liczny udział w obchodach tej ważnej dla nas wszystkich rocznicy.

To niezwykle cenne, że wspominamy III Powstanie Śląskie - jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego regionu. Celebrowanie odzyskania ziem Górnego Śląska jest zarówno zaszczytnym obowiązkiem, jak i świadectwem szacunku wobec daru niepodległości. Pamięć pokoleń należy się śląskim powstańcom za wolność otrzymaną w spuściźnie, jest wyrazem wdzięczności za ich poświęcenie dla utrzymania polskich granic. 

Uczestnicząc w uroczystościach rocznicowych, dowodzimy przywiązania do nadrzędnych wartości, do kraju, do ziemi. Oddajemy należny hołd mieszkańcom śląskiej ziemi, którzy nie zawahali się stanąć w obronie uniwersalnych wartości i walczyć przeciwko zniewoleniu. Ich trud, cierpienie i męstwo sprawiły, że część Górnego Śląska wróciła na stałe do Polski.

Kieruję zatem serdeczne zaproszenie do świętowania 90. rocznicy III Powstania Śląskiego. Niech godne uczczenie wydarzeń sprzed lat wzbudzi w nas szacunek wobec historii i zjednoczy w trosce o Śląsk - naszą małą ojczyznę.

Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa Śląskiego

© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. / DESIGN Dawid Korzekwa