Monika Wolińska

Monika Wolińska / fot. Barbara Piotrowska Monika Wolińska / fot. Barbara Piotrowska
polska dyrygent
Monika Wolińska w 2011 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. Prowadzi aktywną działalność koncertową na scenach całego świata. Jej występ w 2009 roku w Carnegie Hall, zakończył się ogromnym sukcesem i był pierwszym w historii koncertem, podczas którego za pulpitem dyrygenckim stanęła Polka. W 2013 roku Monika Wolińska otrzymała dyplom „Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej”. Monika Wolińska współpracowała z wieloma orkiestrami w Polsce i na świecie. W 2012 ukazała się nagrana z Orkiestrą Sinfonia Varsovia debiutancka płyta Moniki Wolińskiej, zawierająca komplet poematów symfonicznych wielkiego polskiego kompozytora Eugeniusza Morawskiego. Płyta otrzymała znakomite recenzje i została nominowana do nagrody Fryderyki 2013. Jako dyrygentka zadebiutowała w 2004 roku na Festiwalu Muzycznym w Lucernie, pracując pod okiem Pierre'a Bouleza. Przez wiele lat współpracowała z Maestro Jerzym Semkowem. Monika Wolińska jest wielką propagatorką muzyki współczesnej. W latach 2013-2017 była Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. W 2014 roku poprowadziła premierę Universa – Opera Otwarta Jana A.P. Kaczmarka, utworu napisanego z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W październiku 2014 roku poprowadziła w Filharmonii Gorzowskiej koncert z udziałem jednego z najwybitniejszych barytonów naszych czasów, Thomasa Hampsona, który na osobiste zaproszenie Moniki Wolińskiej, po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Edukację artystyczną rozpoczęła w wieku sześciu lat. Ukończyła trzy kierunki studiów: skrzypce, prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych oraz dyrygenturę symfoniczno- operową. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Kurta Masura i Pierre’a Bouleza. W 2015 roku ukończyła Podyplomowe Studia Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Monika Wolińska jest profesorem nadzwyczajnym UMFC w Warszawie. W latach 2003-2009 współpracowała z Orkiestrą Symfoniczną AM w Warszawie. W sezonie 2007/2008 pełniła funkcję stałego dyrygenta Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. W latach 2013-2017 Monika Wolińska była Dyrygentem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, z którą w listopadzie 2015 roku nagrała płytę Bronisław Kaper / Jan A.P. Kaczmarek – SPOTKANIE. W czerwcu 2017 roku znalazła się w finałowej szóstce najlepszych dyrygentek z całego świata, wyłonionych w drodze konkursu, spośród 161 kandydatek, otrzymując stypendium i rezydencję 2017 Hart Institute for Women Conductors, w Operze w Dallas.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie www.monikawolinska.com