Zanim nastała Polska. Praca społeczna i oświatowa kobiet na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu.

Wydawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

„Zanim nastała Polska. Praca społeczna i oświatowa kobiet na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu. Wybór tekstów źródłowych”

Matki, żony, córki – kobiety, bohaterki raczej drugiego niż pierwszego planu, ze względu na rolę, jaką odegrały w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku (1919–1921), a może raczej stereotyp głęboko zakorzeniony w pamięci zbiorowej. Były wśród nich te, których biografie nikną z kart historii, po spełnieniu przez nie obywatelskiego obowiązku, tj. po przyłączeniu wschodniej części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku, ale były również i takie, które pozostawały aktywne w społecznościach lokalnych w Polsce między- i powojennej oraz w dramatycznych latach II wojny światowej.

Niezwykły czas, miejsca i postaci pozostają nadal żywe, ocalone w relacjach bezpośrednich kobiet, świadków wydarzeń sprzed 100 lat. Niniejsza publikacja, powstała z okazji 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich, 100. rocznicy udziału kobiet w wyborach powszechnych w Polsce i w Niemczech oraz 90. rocznicy otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, spaja w jedno wszystkie wymienione jubileusze. Podstawę do jej przygotowania stanowi autorski wybór 60 relacji kobiet, zachowanych w „Księdze Pamiątkowej Pracy Społeczno-Narodowej Kobiet na Śląsku od roku 1880 do roku 1922”.

Publikacja ma na celu ukazanie w sposób wieloaspektowy wpływu i udziału kobiet w ważkich wydarzeniach społeczno-politycznych zmierzających do włączenia Górnego Śląska w granice odradzającego się po latach niebytu państwa polskiego, jak również ich rolę w zachowaniu dziedzictwa rozumianego poprzez kultywowanie tradycji i języka polskiego oraz pielęgnowanie wartości ponadczasowych.

Opracowanie: dr Joanna Lusek
Wydawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Planowane wydanie: jesień 2019 roku