„Pamięć o Powstaniach Śląskich w XX wieku. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice”

2019-02-26 (Wtorek) - 2019-04-25 (Czwartek)
Bielsko-Biała
Wystawa
Z okazji Roku Powstań Śląskich Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zorganizowała wystawę przygotowaną przez Archiwum Państwowe w Katowicach: „Pamięć o Powstaniach Śląskich w XX wieku. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice”. Ikonografia przedstawiająca historię Powstań Śląskich 1919-1920-1921 oraz dzieje regionu w XX wieku jest jedną z form edukacji historii młodego pokolenia.
Wystawę można oglądać w siedzibie Biblioteki w godz. od 8.00 do 15.00.