Wystawa „BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI”

 Zdjęcie Zdjęcie
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza na wystawę „Bojownikom Niepodległości” poświęconą zagadnieniu honorowania uczestników walk i zabiegów dyplomatycznych, zmierzających do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ostatecznego ustalenia jej granic w 1922 roku.

Tytuł wystawy „Bojownikom Niepodległości” został zaczerpnięty z dewizy Krzyża i Medalu Niepodległości. Założeniem organizatorów jest upowszechnienie wiedzy na ten temat, poprzez budowanie spójnego multinarracyjnego obrazu czasu i wydarzeń, tych niewątpliwie rzadziej dotąd penetrowanych i popularyzowanych aspektów historii II RP, stale obecnych w pamięci społecznej i w dyskursie kolejnych pokoleń, w odniesieniu do perspektyw politycznej, historycznej czy kulturalnej.

Na wystawie „Bojownikom Niepodległości” po raz pierwszy w tak szerokim zakresie i skali podjęty temat zaprezentowany zostanie przez pryzmat dostępnych w zbiorach muzealnych i zbiorach prywatnych orderów, odznaczeń, odznak i wszelkich tzw. „znaków zaszczytnych”, nadawanych w II Rzeczypospolitej za walkę o niepodległość kraju i jego granice, począwszy od orderu Virtuti Militari aż po odznaki za udział w poszczególnych epizodach „wojny polskiej” lat 1914–1921. Szczególnie wyeksponowane zostaną odznaczenia i odznaki nadawane za walkę o Górny Śląsk, z uwzględnieniem Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. Towarzyszyć im będą dokumenty nadań, stanowiące niejednokrotnie znakomite dzieła sztuki graficznej. Wybrane, najważniejsze z punktu widzenia historii Polski i historii regionu, znajdą swoje miejsce w katalogu towarzyszącym ekspozycji.

Organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Czas trwania wystawy: 28 kwietnia - 14 listopada 2021 roku

Kuratorzy wystawy: Maciej Droń i dr Wojciech B. Moś.