Wystawa „Barwy Powstań Śląskich na szkle”

 Zdjęcie Zdjęcie
W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej od września do grudnia 2019 roku realizował projekt pn. „Barwy Powstań Śląskich na szkle", poświęcony wydarzeniom, które miały miejsce na Górnym Śląsku w latach 1919–1921.

Głównym celem projektu było upowszechnianie wiedzy i podtrzymanie pamięci o Powstaniach Śląskich poprzez ukazanie w ciekawy sposób burzliwych wydarzeń z lat 1919–1921 oraz sylwetek bohaterów tamtych wydarzeń. Szczególny nacisk położono na patriotyzm powstańców, ich umiłowanie polskiej tradycji i kultury. Projekt, który był adresowany przede wszystkim do młodzieży, pozytywnie wpłynął na kształtowanie postaw patriotycznych, jak również zainspirował uczestników do interaktywnego uczenia się historii.

Zorganizowano i przeprowadzono dwanaście zajęć edukacyjno-kulturalnych składających się z lekcji historii i warsztatów malowania na szkle. Zajęcia zaowocowały powstaniem różnorodnych obrazów ukazujących wielość sposobów podejścia do tematu i wariantów kreacji. Wydano katalog z fotografiami najciekawszych prac oraz komentarzem historyka. Przygotowano wystawę 100 obrazów na szkle.

Prezentując wystawę prac online gratulujemy zarówno prowadzącym zajęcia historykom i instruktorom, którzy inspirowali uczestników do tworzenia, jak i młodzieży ze szkół powiatu bielskiego, która mogła w nieskrępowany sposób urzeczywistnić swoje plastyczne wizje i podzielić się nimi z szerszą publicznością.

Album nawiązujący do wystawy dostępny jest pod tym linkiem.Lekcje historii  

f
ot. A. Kobiałka