Więcej czasu na projekty o Powstaniach Śląskich

 Zdjęcie Zdjęcie

Do 1 kwietnia wydłużono termin składania wniosków na działania kulturalne w tym te, związane z obchodami Roku Powstań Śląskich.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.

Zmiana ma bezpośredni związek z obchodami Roku Powstań Śląskich. Dzięki wyznaczeniu terminu po inauguracji obchodów wnioskodawcy otrzymają informacje umożliwiające realizację tego priorytetowego zadania na najwyższym poziomie.

Przypominamy, że w ramach konkursu na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które m.in. podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu, wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty, mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze, promują województwo jako region kultury oraz wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową. Priorytetowo traktowane będą zadania związane z obchodami Roku Powstań Śląskich.