Widowisko powstańcze w Mysłowicach

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
100 lat temu na terenie kopalni 
„Mysłowice” doszło do masakry górników. Wydarzenia te stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego

W 100-lecie wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego w Mysłowicach odbyły się uroczystości, których celem było przypomnienie mieszkańcom regionu i całego kraju, jak ogromne znaczenie miał powrót Śląska do Polski. 100 lat temu na terenie kopalni 
„Mysłowice” doszło do masakry górników, a wydarzenia te stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania.

W uroczystości udział wziął marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. 
„Dzisiejsze uroczystości są ważnym symbolem jedności mieszkańców regionu wokół wspólnych idei. Walka o niepodległość i przynależność Śląska do Polski była dla Powstańców wartością nadrzędną. Pamięć o tych wydarzeniach łączy nas dziś, czego wyrazem jest płyta pamięci w Mysłowicach. Niech to będzie miejsce, przy którym każdego roku będziemy się spotykać i oddawać hołd Powstańcom” - zaznaczył marszałek Jakub Chełstowski. 


Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych powstańców w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Atrakcją był przejazd tramwaju powstańczego o numerze 100, oklejonego historycznymi treściami o powstaniach śląskich. Otwarto także Powstańczą Strefę Pamięci. Marszałek Jakub Chełstowski wraz z władzami miasta odsłonił tablicę pamiątkową.

Na koniec zaplanowano widowisko historyczne w reżyserii Zbigniewa Stryja. Wstępem do widowiska była rekonstrukcja wydarzeń z 15 sierpnia 1919 r. Uroczystość zwieńczyło widowisko muzyczno-audiowizualne, które przybliżyło historię powstań śląskich, oraz koncert zespołu Dżem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik

Filmy