W trosce o godne świętowanie

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Spotkanie zespołu zadaniowego ds. obchodów 100-lecia Powstań Śląskich

W Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu ds. organizacji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. Obradom przewodniczył marszałek Jakub Chełstowski.

„Czeka nas dużo twórczej pracy. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy zechcą włączyć się w obchody stulecia Powstań Śląskich. Dziękuję tym, którzy zadeklarowali swój wkład poprzez udział w spotkaniu, które odbyło się 18 marca w Muzeum Śląskim. Bardzo cieszy fakt, że wydarzenia związane z obchodami rocznicy powstań swoją rangą weszły na pułap ogólnopolski. Nasza inicjatywa została bardzo dobrze przyjęta w Warszawie, gdzie – warto wspomnieć – wczoraj podpisaliśmy list intencyjny ws. utworzenia Panteonu Górnośląskiego” – mówił marszałek Chełstowski.

W skład zespołu zadaniowego wchodzą m.in. przedstawiciele wojewódzkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, podmiotów działających w sferze publicznej i samorządowcy.

Podczas spotkania zaprezentowano stronę internetową powstania.slaskie.pl, omówiono zasady używania logotypu 100-lecia Powstań Śląskich, przedstawiono też informację o przygotowaniach, harmonogramach i finansowaniu wydarzeń w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury Województwa Śląskiego.

Przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w realizację największych przedsięwzięć związanych z obchodami – m.in. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej czy miast takich jak Katowice czy Mysłowice – omówili wydarzenia zaplanowane na rok 2019.