W dziewiętnastym roczku, w tym wielkim powstaniu...

2019-08-11 19:00 (Niedziela)
Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach
Widowisko muzyczno-historyczno-religijne z okazji 100-lecia I Powstania Śląskiego
Widowisko muzyczno-historyczno-religijne dla mieszkańców regionu w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach (godz. 19.00). Wstęp wolny.

 Tematyka widowiska obejmuje motywy: 

  1. bezkompromisowa walka Ślązaków na rzecz zjednoczenia Górnego Śląska z Polską oraz wskazanie, że dzisiaj Śląsk jest integralną i nienaruszalną częścią Rzeczypospolitej,
  2. duma Ślązaków z ich tożsamości lokalnej i narodowej (indywidualna, osobista perspektywa powstańców za pomocą której dowiedli, jak silna i dumna jest śląska tożsamość),
  3. wpływ Powstań Śląskich na kształtowanie charakteru i tożsamości współczesnego Śląska,
  4. wskazanie na polski Kościół, który aktywnie wspierał dążenia narodowe Ślązaków do przyłączenia się do Polski,
  5. wskazanie na fakt, iż źródła dynamicznego rozwoju Śląska leżą w historycznych wydarzeniach sprzed stu lat: narracja widowiska będzie prowadziła od roku 1919 do 2019.

Wymienione motywy tworzące ramy widowiska będą obecne we wszystkich jego aspektach, przede wszystkim w jego narracji i konstrukcji. Widowisko rozpocznie się od wątków typowo historycznych (na poziomie przekazu słownego, jak i obrazu), a zakończy silnym akcentem odnoszącym się do współczesności. Tę symboliczna klamrę między historią i współczesnością stworzą także utwór rozpoczynający i utwór zamykający widowisko. Bohaterem utworu wokalno-muzycznego na otwarcie widowiska stanie się 13-letni chłopiec – ofiara masakry na górnikach dokonanej na terenie kopalni „Mysłowice” 15 sierpnia 1919 roku. Natomiast utwór finałowy to piosenka o współczesnym, dynamicznie rozwijającym się Śląsku, który pamięta o swoich przodkach. Wśród artystów znajdą się: Sonia Bohosiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Anna Guzik, Sambor Czarnota, Orkiestra Kameralna Aukso, Stanisław Soyka, Kasia Moś, Arkadio, Orkiestra KWK Myslowice-Wesoła, Żeńska Orkiestra Salonowa; aranżacje Jan Stoklosa, reżyseria Ingmar Villqist. 

W tym samym dniu, o godz. 12.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta z honorowymi sztandarami górniczymi.
Oprawę Mszy św. zapewni orkiestra Polskiej Grupy Górniczej SA. Na uroczystość zostaną zaproszone władze państwowe, wojewódzkie oraz przedstawiciele samorządów i gmin górniczych.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Grupa Górnicza SA.

Załączniki
100-lecie pierwszego Powstania Śląskiego - widowisko PLAKAT [PDF 1,0MB]