Spotkanie zespołu zadaniowego ds. obchodów 100-lecia Powstań Śląskich

 Fot. Patryk Pyrlik Fot. Patryk Pyrlik
W Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się posiedzenie zespołu ds. organizacji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich, którym przewodniczył marszałek Jakub Chełstowski.

Podczas drugiego spotkania Zespołu omówiono bieżące wydarzenia oraz działania jakie podejmują jednostki Urzędu Marszałkowskiego, przygotowujące całoroczny program obchodów. Przedstawiciel Parku Śląskiego, Łukasz Buszman przedstawił kompleksową koncepcję wydarzeń, związanych z obchodami rocznicy powstań śląskich, jakie zamierzają zorganizować w tym roku.

W skład zespołu zadaniowego wchodzą m.in. przedstawiciele wojewódzkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, podmiotów działających w sferze publicznej i samorządowcy.