Słowo i muzyka w 100-lecie Powstań Śląskich

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora

Artystyczny hołd w Operze Śląskiej

„Nie będziesz Niemcze, miał z nas sług, Tak nam dopomóż Bóg!” („Rota Górnoślązaków”), „Biały Orle, zostań z nami, Śląsk przed czarnym orłem broń” („Biały orzeł") – to cytaty z wierszy i pieśni powstańczych, które można było usłyszeć podczas kolejnego spotkania w ramach Salonu Poezji i Muzyki Anny Dymnej w Operze Śląskiej w Bytomiu

Spotkanie odbyło się w niedzielę 12 maja w Sali koncertowej im. Adama Didura. Tym razem w całości zostało poświęcone 100-leciu Powstań Śląskich.

Trzykrotne zrywy powstańcze Ślązaków znalazły odbicie zarówno w twórczości ludowej, często anonimowej, jak i w poezji stworzonej przez znanych, śląskich poetów. 

Utwory takich autorów jak m.in. Augustyn Świder, Kazimierz Ligoń, Konstanty Damrot, Olga Zarzycka czy Andrzej Chmurny zaprezentowali aktorzy Teatru Nowego w Zabrzu Jolanta Niestrój-Malisz (autorka scenariusza) i Jarosław Karpiuk oraz Artur Święs, aktor Teatru Rozrywki w Chorzowie. Oprawę muzyczną zapewnił natomiast Tomasz Grzyb, akordeonista, nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu. W jego wykonaniu usłyszeliśmy cztery pieśni powstańcze na akordeon, z tego niezwykle wzruszający finał do pieśni „Kajze mi sie podzioł mój synocek miły” opisujący lament matki po stracie syna, który zginął w powstaniu.

Salon Poezji i Muzyki powstał w Bytomiu z inicjatywy Anny Dymnej, która goszcząc w Operze Śląskiej w lutym 2006 roku (podczas charytatywnego koncertu poświęconego tragicznym wydarzeniom w hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie), zobaczyła Salę koncertową im. Adama Didura i zaproponowała, aby tu właśnie realizować dla bytomian cykliczne spotkania z poezją i muzyką. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora