Słownik Powstań Śląskich

Wydawca: Biblioteka Śląska

Publikacja: Słownik Powstań Śląskich

2019 – tom I

Publikacja pod redakcją dr. hab. Macieja Fica i prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka przybliży czytelnikowi wydarzenia, miejsca i osoby mające związek z I powstaniem śląskim. Różnorodność haseł pozwali spojrzeć na ten konflikt zbrojny z szerszej perspektywy.

Kolejne tomy „Słownika”, dotyczące drugiego i trzeciego powstania śląskiego, ukażą się w latach 2020–2021.

Po prawie 40 latach, które minęły od wydania „Encyklopedii Powstań Śląskich”, od dawna istniała potrzeba nowego opracowania encyklopedycznego, uwzględniającego aktualny stan badań naukowych i przedstawiającego powstania na Górnym Śląsku jako odrębny fenomen w historii Polski. Wydawcy zdecydowali się na przedstawienie kluczowych wydarzeń związanych z powstaniami śląskimi nie w postaci krótkich haseł, ale obszernych artykułów. Pozwoli to Czytelnikowi na szersze spojrzenie na dzieje Górnego Śląska w XX wieku, jako części wspólnej historii Polski i Europy po I wojnie światowej.

Publikacja została wydana w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. Można ją zamówić na stronie Biblioteki Śląskiej.

źródło: materiały prasowe Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 

2020 – tom II

2021 – tom III