Ślązaczki o powstaniach i plebiscycie

 "Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnymi Śląsku. Wybór relacji", opracowanie Joanna Lusek, Bytom 2019 "Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnymi Śląsku. Wybór relacji", opracowanie Joanna Lusek, Bytom 2019
Zapraszamy do wysłuchania wspomnień Ślązaczek o powstaniach i plebiscycie.

Matki, żony, córki – kobiety, mając na uwadze okres powstań i plebiscytu zapamiętane zostały raczej jako bohaterki drugiego niż pierwszego planu. Ale czy tak było naprawdę? Angażowały się przecież w stowarzyszeniach i czytelniach dla kobiet, związkach sokolskich i towarzystwach śpiewaczych; były członkiniami Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, przenosiły i ukrywały broń oraz amunicję; pracowały w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża na Śląsku, służąc w powstaniach jako sanitariuszki; organizowały podstawy górnośląskiego skautingu; działały charytatywnie, wspierając materialnie rodziny powstańców, czy też kwestując i zbierając żywność dla samych powstańców; prowadziły szeroko zakrojoną akcję propagandową (organizowały wiece i spotkania poparcia dla sprawy polskiej) oraz akcję kulturalną, angażując się np. w działalność teatrów ludowych (plebiscytowych); pracowały aktywnie w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu i w lokalnych komitetach plebiscytowych, uczyły i nauczały (w mniej lub bardziej profesjonalny sposób) języka polskiego i historii; uczestniczyły w organizowaniu przyjazdu i przyjmowaniu emigrantów, na potrzeby ich udziału w głosowaniu podczas plebiscytu….

W 2019 roku nakładem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu ukazała się publikacja „Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji” w opr. Joanny Lusek, w której zamieszczono wspomnienia 60 kobiet, obejmujące lata 1919-1920-1921.

Muzeum, czerpiąc z tego zbioru, publikuje wskazaną przez Państwo relację, uzupełnioną o biogram i materiały dodatkowe. 


Relacji można posłuchać na stronach Muzeum:

JÓZEFA LIBERKOWA – Ślązaczki o powstaniach i plebiscycie

ANNA BRYLINOWA – Ślązaczki o powstaniach i plebiscycie

JÓZEFA BRAMOWSKA – Ślązaczki o powstaniach i plebiscycieźródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu