Są środki na obchody rocznicy Powstań Śląskich

 fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak

Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył zaplanowane na bieżący rok środki na konkursy ofert w dziedzinie kultury i ochrony zabytków. Środki skierowane zostaną m.in. na obchody setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich.

Z 500 tysięcy do miliona złotych zwiększono środki finansowe na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego a także prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. W wypadku pierwszego konkursu priorytetowo traktowane będą zadania związane z obchodami Roku Powstań Śląskich.

„Kultura jest dla nas niezwykle ważna, dlatego podwajamy dotychczasową pulę środków na konkursy na zadania publiczne, zarówno w dziedzinie kultury jak i ochrony zabytków, z pół miliona złotych, do miliona. Przed nami obchody setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich, chcemy przy współpracy z wojewódzkimi jednostkami kultury przygotować bogatą i różnorodną ofertę, która będzie przypominała te historyczne wydarzenia w sposób godny i ciekawy, tak by włączyć w ten jubileusz zarówno osoby starsze, jak i młode pokolenie” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski. 

W obydwu konkursach termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.


Biuro prasowe

Linki do stron zewnętrznych
Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2019 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2019 r.