Śląskie historie. Powstania śląskie zachowane w kadrach - mapping

2019-11-04 (Poniedziałek) - 2019-11-13 (Środa)
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Plenerowa projekcja mappingowa na budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Śląskie historie. Powstania śląskie zachowane w kadrach – mapping

Fotografie z okresu powstań i plebiscytu – niezwykła mozaika obrazów, na którą składają się w równej części trzy komponenty: czas, miejsca i postaci – nakazują nam sięgnąć pamięcią do wydarzeń sprzed 100 lat, przyjrzeć się im z pewnej odległej już perspektywy, po części obiektywnie, ale również z pewnym sentymentem i estymą zarazem. Rytm fotografiom narzuca chronologia – 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 – ważne daty, zdarzenia, fakty i epizody następujące po sobie, a utrwalone na kliszach, które budują i uzupełniają wiedzę historyczną związaną z latami przełomu na Górnym Śląsku. 

Plenerowa projekcja mappingowa na budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Termin: 4–13 listopada 2019 roku, codziennie od godz. 17.00.

Organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Miejsce wydarzenia: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (pl. Jana III Sobieskiego 2)