Śląsk w literaturze i kulturze

2019-09-19 17:00 - 18:30 (Czwartek)
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Spotkanie literackie

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejsce wydarzenia: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a

Spotkanie literackie inaugurujące cykl „Śląsk w literaturze i kulturze” poświęcony m.in. twórcom literatury, tekstom literackim wobec powstań styczniowych, rozmowom z wybitnymi osobistościami ze świata literackiego.
Spotkanie współorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.