Śląscy Bohaterowie Polski

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Sylwetki niezwykłych kobiet – bohaterek walki o polską tożsamość Śląska przypomniano podczas pikniku patriotycznego „Śląscy Bohaterowie Polski” w Rybniku. W imprezie wziął udział Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego

Wydarzenie poprzedziło złożenie wieńców i zniczy na grobie jednego z przywódców pierwszego powstania śląskiego Alfonsa Zgrzebnioka, który spoczywa na cmentarzu komunalnym w Rybniku w Kwaterze Dowódców Powstań Śląskich. W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego wiązankę złożył wicemarszałek Dariusz Starzycki oraz organizator spotkania poseł na Sejm RP Czesław Sobierajski.

Publiczność zgormadzona na rybnickim rynku mogła zobaczyć film dokumentalny „Śląskie kobiety – polskie twierdze” w reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego, opowiadający losy sześciu kobiet, które przekazując polskie tradycje, ale także włączając się w propolską agitację, prowadząc działalność społeczną czy walcząc w Powstaniach Śląskich, wpisały się w historię Górnego Śląska.

„W Uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, która ustanowiła rok 2019 rokiem Powstań Śląskich, w sposób szczególny podkreślono rolę kobiet-matek, które z pokolenia na pokolenie przekazywały swym dzieciom i wnukom znajomość języka polskiego, a także historię i tradycje polskie. Chciałbym z tego miejsca podziękować posłowi Czesławowi Sobierajskiemu, który był inicjatorem tej uchwały i który od lat czyni starania, by historia Powstań Śląskich miała godne miejsce na kartach historii Polski” – powiedział wicemarszałek Dariusz Starzycki.

„Śląsk miał wiele twierdz, ale najważniejszymi, najbardziej niedostępnymi i niepokonanymi okazały się śląskie kobiety. W okresie międzywojennym, w okresie, kiedy toczyła się walka o zachodnią granicę odrodzonego po 123 latach niewoli państwa polskiego, śląskie kobiety pokazały swoją siłę i determinację. Były niczym niezdobyte twierdze na staży polskości. Te najodważniejsze, najbardziej widoczne w działalności społecznej Niemcy nazywali pogardliwie „polskimi królowymi’ i „polskimi twierdzami”. Nie mylili się. Swoją determinacją, odwagą i często anonimowym bohaterstwem zasłużyły na to miano” – napisali we wprowadzeniu do filmu jego twórcy.

Podczas pikniku zaprezentowały się również grupy rekonstrukcyjne z czasów Powstań Śląskich, swoje zbiory oraz ekspozycje udostępniło Muzeum w Rybniku. W części artystycznej wystąpili Iwona Socha i Adam Sobierajski z wiązanką utworów patriotycznych oraz operetkowo-operowych oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS