Powstańcy Śląscy Żywiecczyzny

2019-05-25 18:00 (Sobota)
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Spotkanie z cyklu "Zapomniani bohaterowie Żywiecczyzny"

Zapomniani bohaterowie Żywiecczyzny. Spotkanie czwarte: Powstańcy Śląscy Żywiecczyzny oraz Żywiecki Batalion Obrony Narodowej połączone z Nocą w Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny.

W programie:
-prezentacje poświęcone Powstańcom Śląskim z Żywiecczyzny oraz Żołnierzom Żywieckiego Batalionu ON,
-zwiedzanie schronu,
-wojskowa grochówka.

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Muzeum Czynu Zbrojnego Żywieczcyzny
Miejsce wydarzenia: Al. Wolności 4, 34-300 Żywiec