Polskę widzieli. Powstania śląskie w fotografii archiwalnej

Wydawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

POLSKĘ WIDZIELI… Album fotografii z okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Koniec Wielkiej Wojny w 1918 r. stanowił niewątpliwie istotną datę zarówno w historii Europy, jak również w historii Górnego Śląska. Zarówno wojna, jak i wydarzenia kolejnych czterech lat, będące jej bezpośrednią konsekwencją, zapisały się głęboko w pamięci indywidualnej i zbiorowej Górnoślązaków. Dramat wojny nie kończył bynajmniej sporów o ten teren. O jego dalszych losach, rozumianych w kontekście przynależności państwowej, miały ostatecznie zdecydować wyniki plebiscytu, podczas którego Górnoślązacy w jednoznaczny sposób mieli rozstrzygnąć – trwać nadal w strukturach państwa niemieckiego czy znaleźć się w granicach odradzającego się po latach niebytu państwa polskiego.

Wydarzenia okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku odnotowano w niniejszym albumie. Przedstawia je niemal 200 fotografii, które podzielono tematycznie na sześć części: „Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska”, „Na pierwszej linii 1919–1920–1921”, „Po drugiej stronie barykady”, „Polski Komisariat Plebiscytowy i plebiscyt”, „Bilans strat i zysków” oraz „Pamięć o powstaniach”.

Opracowanie: Maciej Droń, dr Przemysław Jagieła, dr Joanna Lusek
Wydawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Planowane wydanie: jesień 2019 roku