Odczarować historię Śląska

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
W podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach powstanie Panteon Górnośląski, instytucja kultury współtworzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezję Katowicką, Województwo Śląskie i Miasto Katowice

List intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz prowadzenia nowej instytucji kultury podpisano 25 marca br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. O szczegółach związanych z realizacją projektu mówili dziś w Katowicach metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i prezydent Katowic Marcin Krupa.

„Dziękuję za inicjatywę powstania Panteonu księdzu arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, dziękuję również Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu oraz prezydentowi Katowic Marcinowi Krupie za chęć współtworzenia tej ważnej instytucji. Cieszę się, że projekt Panteonu Górnośląskiego trafił na podatny grunt i wspólnie to ważne wyzwanie zrealizujemy. Archikatedra jest wyjątkowym miejscem i wpisuje się w charakter Panteonu, który ma upamiętniać trudną i złożoną historię regionu. To wspaniałe przedsięwzięcie wypełnia nasz cel godnego uczczenia obchodów stulecia Powstań Śląskich i przyłączenia Śląska do Polski” – mówił w trakcie konferencji prasowej marszałek Jakub Chełstowski.

Celem utworzenia panteonu ma być rzetelny przekaz historyczny obejmujący ważne osoby z historii regionu. Cechą eksponowanych postaci i ich dokonań jest dobro, stąd nazwa „Światło ze Śląska – Panteon Górnośląski”, łączące mieszkańców w pozytywnym myśleniu o teraźniejszości i przyszłości.

„Panteon Górnośląski ma upamiętniać najwybitniejsze postaci tego stulecia, różnych kultur i narodowości, które pracowały dla dobra tej ziemi. Archikatedra pełni funkcję społeczną, jest świadectwem polskości tych ziem, pomnikiem historii. To będzie miejsce dyskusji i edukacji, byśmy mogli w pigułce poznać historię Śląska” – podkreślał metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.

Przestrzeń instytucji ma się składać z trzech części: wprowadzającej, ekspozycyjnej i sakralnej. Wystawa ma być podzielona na cztery tematy związane z kulturą, społeczeństwem, bohaterami i ludźmi kościoła. Każda ze stref ma opowiadać o różnych grupach osób i ich wkładzie w historię i rozwój regionu.

Realizacja inwestycji ma potrwać trzy lata. Całkowity koszt szacuje się na 40 mln zł. Dzięki finansowemu zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Archidiecezji Katowickiej stworzono ambitny projekt budowlany, scenariusz i scenografię Panteonu Górnośląskiego. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2019 roku, a zakończyć jesienią 2021 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS

Załączniki
Panteon Górnośląski – wstępna koncepcja [PDF 7,0MB]