Nowa książka o Powstaniach Śląskich

 Zdjęcie Zdjęcie
W roku 2020 pod redakcją Juliusza Sętowskiego przy udziale kilku autorów powstała książka w formie leksykonu pt. „Częstochowa i region wobec Powstań Śląskich 1919-1920-1921. Miejsca -ludzie – wydarzenia”. Jest to pierwsza pozycja wydawnicza ukazująca rolę i znaczenie regionu częstochowskiego w walce o polski Górny Śląsk. Wydawcami są Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Muzeum Częstochowskie.

Autorami opracowań poszczególnych haseł są: Grzegorz Basiński, Andrzej Kuśnierczyk (Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego), Paweł Michalski (Muzeum Częstochowskie) oraz Juliusz Sętowski (ODCC Muzeum Częstochowskiego).

Doktor Ryszard Stefaniak napisał w recenzji: „Przyjęta koncepcja leksykonu jest ciekawą innowatorską formułą. Dotychczas bowiem autorzy opisywali wydarzenia związanie z cywilną i zbrojną aktywnością Ślązaków w okresie walk o granice Polski Odrodzonej w formie ogólnej narracji. W niniejszym opracowaniu układ haseł problemowych pozwala czytelnikowi bez trudności rozpoznać instytucje, organizacje oraz wydarzenia, które w decydującym stopniu przyczyniły się do budzenia świadomości narodowej Górnoślązaków i w ostateczności zwycięstwa w walce o polskość tego regionu.”

Publikacja charakteryzuje się ciekawymi fotografiami postaci, miejsc i wydarzeń. Większość z nich została opublikowana po raz pierwszy.

Projekt sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.