"Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku"

2019-06-06 12:00 - 13:00 (Czwartek)
Muzeum Śląskie w Katowicach

Wystawa - oprowadzanie kuratorskie dla seniorów

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie dla seniorów po wystawie czasowej "Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku" w Muzeum Śląskim.

Powstańcy, niezależnie od czasu wydarzeń, są zawsze grupą bardzo zmaskulinizowaną. Kiedy mówimy o powstańcach śląskich, mamy na myśli głównie mężczyzn. Do dziś tak naprawdę nie wiemy, ilu ich było. Według różnych danych szacuje się, że od około 40 do 60 tysięcy. Wśród nich tylko niewielki odsetek stanowiły kobiety – najnowsze badania dowodzą, że było to 2–3 procent. A jednak w każdej z form działalności powstańczej i plebiscytowej odnajdujemy kobiety. Walczyły z bronią w ręku, kopały okopy, opatrywały rannych i opiekowały się nimi, wykonywały szeroko rozumiane prace biurowe, były kurierkami, obsługiwały telefony i telegrafy, prały, gotowały, sprzątały, szyły opaski, były tłumaczkami. To właśnie o tych kobietach opowiada wystawa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

6.06.2019 / czwartek / godz. 12.00
Spotkanie przy kasach
Wstęp 7 zł

Organizator: Muzeum Śląskie
Miejsce wydarzenia: ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice