„Nad Odrą wstaje zorza” - widowisko historyczne o III Powstaniu Śląskim

 Zdjęcie Zdjęcie

W nowościach wydawniczych Biblioteki Śląskiej pojawiła się właśnie pierwsza edycja dramatu Kazimierza Gołby „Nad Odrą wstaje zorza”, widowiska historycznego w 3 aktach (4 odsłonach). Akcja sztuki rozgrywa się w czasie III powstania śląskiego, a jednym z bohaterów jest Wojciech Korfanty. Wydarzenia historyczne są tłem opowieści o losach fikcyjnych postaci zaangażowanych w walkę.

Tekst sztuki „Nad Odrą wstaje zorza” Kazimierza Gołby zachował się w jednym przekładzie rękopiśmiennym i trzech maszynopisach. Autograf utworu i jeden z maszynopisów przechowywane są obecnie w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, dwie pozostałe kopie znajdują się w Bibliotece Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz w Bibliotece Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Zapewne to sam autor przesłał maszynopisy do wymienionych placówek, kiedy starał się o wystawienie sztuki na polskich scenach.

Publikacja została wydana nakładem Biblioteki Śląskiej. Tekstowi sztuki towarzyszy wstęp Krystiana Węgrzynka a także interesujący materiał ikonograficzny m.in. fotografie z przedstawień, kopie afiszy teatralnych, dokumenty osobiste Kazimierza Gołby.

Publikacja została przygotowana w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej w zakładce Wydawnictwa → https://www.bs.katowice.pl/pl/wydawnictwa.