Mysłowice: Odsłonięcie tablicy upamiętniającej siedzibę Głównego Szpitala Wojsk Powstańczych

 Zdjęcie Zdjęcie
Z inicjatywy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Urzędu Miasta Mysłowice 19 czerwca 2021 r. odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej siedzibę Głównego Szpitala Wojsk Powstańczych.

Wydarzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Mysłowicach w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, które znajduje się przy ul. Mickiewicza 6-8. W gmachu wybudowanym w latach 1913-1914 i przeznaczonym na cele szkolne w okresie III powstania śląskiego mieścił się szpital powstańczy oraz urzędy plebiscytowe, a później szpital Polskiego Czerwonego Krzyża. Następnie działało tam Seminarium Nauczycielskie, a później różnego rodzaju placówki szkolne. Od 1970 r. w budynku funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.

Tablica została ufundowana ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

Uroczystość odbędzie się w ramach Powstańczego Święta Miasta pod hasłem „Mysłowice do boju!”.