Ku pamięci Świętego i Powstańców

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwały wskazujące, na jakie wydarzenia historyczno-kulturalne kładziony będzie główny akcent w naszym regionie w tym roku

Zanim zaczęła się dyskusja na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego i budżecie na najbliższe 12 miesięcy, radni zwrócili uwagę na godne upamiętnienie rocznic Powstań Śląskich.

„Polacy znają historię Powstania Warszawskiego. Coraz mniej tajemnic ma dla nich Powstanie Wielkopolskie. Ale ich wiedza o trzech Powstaniach Śląskich jest mocno ograniczona. Dzisiaj, kiedy tak naprawdę rozpoczynamy jubileusz 100 lat od wybuchu poszczególnych zrywów na naszych ziemiach, mamy bardzo dobrą okazję, by to zmienić. By Polakom pokazać sens i trud walki Ślązaków o niepodległość. Dość spychania Powstań Śląskich na margines historii. By organizacja kolejnych rocznic stała na najwyższym poziomie, powołamy do tego celu stosowny zespół roboczy. Już teraz zapraszam radnych do zgłaszania chęci do zasiadania w tym gremium” – argumentował sens ustanawiającej rok 2019 „Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego” Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 „Rokiem Św. Melchiora Grodzieckiego”. Przypomnijmy: Melchior Grodziecki pochodził z polskiego szlacheckiego rodu herbu Radwan, osiadłego we wsi Grodziec na Śląsku, między Białą i Cieszynem. Melchior urodził się w Cieszynie w roku 1582 lub w 1584 jako syn Henryka i wnuk Macieja, kasztelana cieszyńskiego. W maju 1603 r. wstępuje do Zakonu Ojców Jezuitów. Śluby składa 2 lata później. Czas pracy kapłańskiej ks. Melchiora przypadał na okres wojny trzydziestoletniej, okres pełen niepokojów i walk wyznaniowych między protestantami i katolikami. Torturowany i ścięty po tym, jak odmówił przejścia na kalwinizm.

Jan Paweł II kanonizował męczenników: ks. Melchiora Grodzieckiego i ks. Marka Stefana Kryża 2 lipca 1995 roku w Koszycach na Słowacji.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego postanowili również, że obecny rok będzie mijał pod znakiem jeszcze jednej rocznicy. Przyjęto uchwałę ustanawiającą rok 2019 „Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego”.

I Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. Objęło powiat rybnicki, pszczyński oraz część okręgu przemysłowego. Bezpośrednią przyczyną wybuchu była masakra górników z kopalni „Mysłowice”, którzy domagali się zaległych wypłat. Niemcy otworzyli do nich ogień.

Mimo, że I Powstanie Śląskie wybuchło spontanicznie i trudno mówić o politycznym sukcesie tego zrywu, to właśnie dzięki niemu sprawie Śląska pierwszy raz okazje miała przyjrzeć się społeczność międzynarodowa. To pod jej presją Niemcy musieli ogłosić amnestię dla uczestników walk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS