„Książnica Śląska”– czasopismo naukowe Biblioteki Śląskiej

 Zdjęcie Zdjęcie

Na półmetku obchodów 100. rocznicy Powstań Śląskich i plebiscytu Biblioteka Śląska przygotowała kolejny, trzydziesty pierwszy numer „Książnicy Śląskiej” – czasopisma naukowego Biblioteki Śląskiej w całości poświęconego ważnym wydarzeniom sprzed stu lat.

„Książnica Śląska” to czasopismo naukowe Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Ukazuje się nieregularnie od 1983 roku, a od 2020 roku regularnie jako półrocznik. Jest kontynuacją  „Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Śląskiej” wydawanego w latach 1956-1976.  To czasopismo naukowe o szerokim profilu humanistycznym. Publikujemy rozprawy i materiały poświęcone przede wszystkim zagadnieniom z kręgu bibliologii i bibliotekoznawstwa, ale także literaturoznawstwa, teatrologii oraz historii Śląska Górnego i Cieszyńskiego. Część  materiałów to opracowania źródłowe przygotowane w oparciu o zbiory Biblioteki Śląskiej. W półroczniku ukazują się artykuły, recenzje, sprawozdania z konferencji naukowych, wystaw i realizowanych projektów.

W 2020 roku powołano Radę Naukową oraz nowy zespół redakcyjny „Książnicy Śląskiej”, zmienił się również format i szata graficzna czasopisma. Zamiarem nowej redakcji jest stworzenie pisma otwartego i międzydyscyplinarnego, w którym publikowane będą rozprawy nie tylko z kręgu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, ale także szeroko rozumianej humanistyki.

Od tego roku wersją referencyjną czasopisma jest postać elektroniczna –  Książnica Śląska –  pod tym adresem znajdują się numery bieżące i archiwalne oraz informacje dotyczące półrocznika, w tym wskazówki edytorskie. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią bieżącego wydania → Numer 31/2020