Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Kultury
Referat ds. obchodów rocznicy Powstań Śląskich

siedziba: ul. Powstańców 34,  Katowice
adres pocztowy: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel. +48 (32) 77 40 221; 77 40 291
e-mail: powstania@slaskie.pl