Konferencja on-line „Powstania Śląskie i plebiscyt w literaturze”

 Zdjęcie Zdjęcie

Biblioteka Śląska w Katowicach zrealizowała konferencję naukową organizowaną z okazji 100. rocznicy Powstań Śląskich. Tym razem było to spotkanie w kręgu literatury epoki powstań i plebiscytu, a także literatury współczesnej „pamiętającej” tamte wydarzenia.

Wśród prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk, prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, prof. dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, dr hab. Lucyna Sadzikowska, dr hab. prof. UŚ Katarzyna Tałuć, Grzegorz Płonka, dr hab. prof. UŚ Ilona Copik, dr Marek Mikołajec, dr hab. prof. UŚ Michał Skop i dr hab. prof. UE Aleksandra Pethe, którzy rozmawiali o tekstach znanych i nieznanych oraz o literaturze z różnych kręgów kulturowych i obszarów językowych.

Wydarzenie odbyło się on-line, 19 marca 2021 roku o godz. 10.00, a nagrania obydwu części dostępne są pod linkami:

 • Konferencja „Powstania śląskie i plebiscyt w literaturze” – część I pod tym linkiem
 • Konferencja „Powstania śląskie i plebiscyt w literaturze” – część II pod tym linkiem

Wydarzenie zostało przygotowane w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie