Konferencja naukowa „Rok 1920 na Górnym Śląsku“ (online)

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniach od 9 do 11 grudnia 2020 r. o godz. 18.00 odbędzie się konferencja naukowa „Rok 1920 na Górnym Śląsku“. 

Rok 1920 rozpoczął się istotnymi dla Górnego Śląska wydarzeniami. 10 stycznia został ratyfikowany i wszedł w życie traktat wersalski. Jego artykuł 88 stanowił o przeprowadzeniu plebiscytu, w którym mieszkańcy mieli wypowiedzieć się, czy chcą przyłączenia regionu do Polski, czy pozostania w Niemczech. Ruszyły przygotowania. Niemiecka administracja państwowa oraz siły wojskowe zostały wycofane z wytyczonego w traktacie obszaru plebiscytowego. Władzę zwierzchnią objęła rezydująca w Opolu Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska. Jej zbrojnym ramieniem był kontyngent wojskowy złożony z oddziałów francuskich, włoskich, a później także brytyjskich. Utworzone zostały komisariaty plebiscytowe – polski i niemiecki, zaczęła działać machina propagandowa zabiegająca o głosy Górnoślązaków.

Toczące się wówczas procesy i wydarzenia im towarzyszące często miały dramatyczny przebieg. To czas politycznego wrzenia, gospodarczego i ekonomicznego kryzysu, niepokojów społecznych i powszechnego terroru. Absorbowały one zarówno polską, jak i światową opinię publiczną. To moment, w którym Śląsk stanął w centrum jej uwagi. Będą one tematem tegorocznej konferencji naukowej, zorganizowanej w ich stulecie przez Muzeum w Gliwicach oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach i Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach pod tytułem „Rok 1920 na Górnym Śląsku”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo prelegentów, jak i odbiorców, wystąpienia uczestników zostaną upublicznione w sieci internetowej w trzech blokach w dniach od 9 do 11 grudnia 2020 r. o godz. 18.00. Link zostanie zamieszczony na stronie Muzeum w Gliwicach oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Transmisja prowadzona będzie na kanale YouTube Muzeum w Gliwicach.