III Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich 2019-2020-2021

 Zdjęcie Zdjęcie
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ponownie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym związanym z obchodami rocznic 100-lecia Powstań Śląskich, które są częścią dziedzictwa historycznego naszego regionu.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas 0-VIII. Prace konkursowe należy wykonać w technice płaskiej, dowolnej i dostarczyć bądź przesłać w terminie do 12 października 2021 r. do siedziby Regionalnego Ośrodka Kultury. ul. Ogińskiego 13a.

Poprzez plastyczną wypowiedź zachęcamy młode pokolenia do pogłębienia wiedzy i uczczenia tych wydarzeń.

O przekazaniu nagród, laureaci będą poinformowani telefonicznie bądź poprzez e-mail.

Wystawę nagrodzonych prac będzie można zobaczyć w Galerii FOTOPOBUDKA ROK-u od 21 października 2021 r.

Szczegóły na www.rok.czestochowa.pl