Idą powstańcy znów na bój

2019-07-04 (Czwartek) - 2019-11-30 (Sobota)
Tychy
Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu - wystawa plenerowa

Wystawa plenerowa "Idą powstańcy znów na bój… Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu":

• 4 lipca - 11 sierpnia 2019 r. - plac Baczyńskiego
• 12 sierpnia - 1 września 2019 r. - przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
• 2 września - 30 listopada - Park Miejski

Wystawa przygotowana w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego przypomina o wydarzeniach, jakie miały miejsce w latach 1919–1922 na terenie Tychów i miejscowości znajdujących się obecnie w granicach miasta. Obrazuje walkę tyszan o przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonej, niepodległej Polski ze szczególnym uwzględnieniem I Powstania Śląskiego, które wybuchło na terenie obecnych dzielnic Tychów. Na wystawie zostaną przedstawieni tyszanie, którzy odegrali ważną rolę w procesie kształtowania się granic między Polską a Niemcami po I wojnie światowej.

Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach
Miejsce wydarzenia: plac Baczyńskiego, plac przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Park Miejski w Tychach