„Idą powstańcy znów na bój… Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu”

2019-09-02 (Poniedziałek) - 2019-11-30 (Sobota)
Park Miejski w Tychach
Wystawa plenerowa

„Idą powstańcy znów na bój… Tychy w okresie Powstań Śląskich i plebiscytu” – wystawa plenerowa

Wystawa przygotowana w 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego przypomina o wydarzeniach, jakie miały miejsce w latach 1919–1922 na terenie Tychów i miejscowości znajdujących się obecnie w granicach miasta. Obrazuje walkę tyszan o przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonej, niepodległej Polski ze szczególnym uwzględnieniem I powstania śląskiego, które wybuchło na terenie obecnych dzielnic Tychów, tj. w Urbanowicach i Paprocanach. Na wystawie są przedstawieni tyszanie, którzy odegrali ważną rolę w procesie kształtowania się granic między Polską a Niemcami po I wojnie światowej. Zwiedzający wystawę dowiedzą się również o historii miejsc upamiętniających trzy śląskie zrywy powstańcze, powstałych w okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej.

Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach
Miejsce wydarzenia: Park Miejski w Tychach (od strony Urzędu Miasta, al. Niepodległości)