"I Powstanie śląskie w Katowicach i na Śląsku w 100. rocznicę wybuchu"

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
2019-08-19 10:00 - 14:30 (Poniedziałek)
Muzeum Historii Katowic
Sympozjum naukowe
Sympozjum naukowe pt. "I Powstanie śląskie w Katowicach i na Śląsku w 100. rocznicę wybuchu"
19 sierpnia 2019 r.
PROGRAM

10.00 Otwarcie
10.20 prof. Ryszard Kaczmarek: Wprowadzenie do tematyki – Reakcja prasy niemieckiej na wybuch I powstania śląskiego.
10.40 mgr Sławomir Stanowski: Kwestia gospodarcza na Śląsku w przeddzień I powstania śląskiego.
11.00 mgr Anna Kubica: Reakcja prasy polskiej na wybuch I powstania śląskiego.
11.20-11.40 mgr Michał Garbacz: Sposoby walki i uzbrojenie uczestników I powstania śląskiego.
12.00 dr Jacek Siebel: Upamiętnienie dziesiątej rocznicy I powstania śląskiego (1919–1929).
12.20 mgr Julia Rott-Urbańska: Miejsca pamięci I powstania śląskiego na terenie dzisiejszego województwa śląskiego.
12.40–13.00 Dyskusja
13.00 prof. Ryszard Kaczmarek: Zapowiedź wydania I tomu „Słownika powstań śląskich”.
13.30 Inscenizacja historyczna "Wczoraj było powstanie".

Organizator: Muzeum Historii Katowic
Miejsce wydarzenia: Szafranka 9, 40-026 Katowice
Załączniki
Plakat [PDF 17,9MB]